Referencia

Aktuálne fotografie z posledne realizovaných zakázok.

Na nasledujúcich fotografiách sa môžete oboznámiť s priebehom niektorých zemných i búracích prác, prípadne s naším technickým vybavením.